You have landed on a page of the archived Cochrane Community website. This site is not being maintained or updated.

If you are looking for Cochrane Review evidence, please visit Cochrane’s evidence page.

If you are a Cochrane contributor looking for Community resources, please visit the new Cochrane Community website.

Cochrane Collaboration และ Wiley ลงนามในข้อตกลงใหม่

Mark Wilson หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Cochrane Collaboration กล่าวว่า "ข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้งานของ Cochrane Collaboration นำไปสู่การตัดสินใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลักฐานการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อตกลงนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสำคัญเพื่อให้มีหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของการดูแลสุขภาพของ Cochrane Collaborationให้ แพทย์ นักวิจัยและผู้ป่วยทั่วโลกใช้ได้ฟรีอย่างทั่วถึง และยังช่วยให้เกิดการลงทุนที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลผลิตใหม่ เพื่อให้พวกเรายังคงได้รับทราบข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆของการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น และยังสนับสนุนความตั้งใจขององค์กรของเราที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานทั่วโลก "

ณ.เมืองOxfordสหราชอาณาจักรและHoboken,นิวเจอร์ซี่ – วันที่5กุมภาพันธ์  ค.ศ.2013 - CochraneCollaborationองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งผลิตหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของการดูแลสุขภาพและฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของงานวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม และ สำนักพิมพ์ John Wiley & Sons, Inc (NYSE: JWA, JWB) ซึ่งให้บริการเกี่ยวกับงานด้านเนื้อหาและแนวทางแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ รายงานวิจัยเชิงวิชาการด้านต่างๆรวมทั้งทางการแพทย์และสาธารณสุข การพัฒนาวิชาชีพและการศึกษาในระดับโลก ได้ประกาศร่วมกันในวันนี้ว่า องค์กรทั้งสองได้ต่ออายุและทบทวนความร่วมมือเพื่อตีพิมพ์ CochraneLibrary ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013เป็นต้นไป

  Stephen M. Smith, Wiley’s President and Chief Executive Officer (left) and Mark Wilson, Chief Executive Officer of The Cochrane CollaborationMark Wilsonหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของCochrane Collaborationกล่าวว่า"ข้อตกลงใหม่นี้จะทำให้งานของCochrane Collaborationนำไปสู่การตัดสินใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยหลักฐานการวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ข้อตกลงนี้ทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างสำคัญเพื่อให้มีหลักฐานการทบทวนวรรณกรรมเชิงระบบของการดูแลสุขภาพของCochrane Collaborationให้ แพทย์ นักวิจัยและผู้ป่วยทั่วโลกใช้ได้ฟรีอย่างทั่วถึง และยังช่วยให้เกิดการลงทุนที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาผลผลิตใหม่ เพื่อให้พวกเรายังคงได้รับทราบข้อมูลนวัตกรรมใหม่ๆของการดูแลสุขภาพได้ง่ายขึ้น และยังสนับสนุนความตั้งใจขององค์กรของเราที่จะส่งเสริมการดูแลสุขภาพที่ใช้ข้อมูลเป็นฐานทั่วโลก "

Stephen M Smithประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของWileyกล่าวว่า “พันธกิจอันสูงส่งของ Cochrane Collaboration สอดคล้องอย่างยิ่งกับพันธกิจของWiley ในการสร้างความรู้และความเข้าใจที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก และนับตั้งแต่องค์กรทั้งสองได้ร่วมเป็นพันธมิตรกันครั้งแรกเมื่อสิบปีที่ผ่านมาองค์กรฯได้ช่วยกันพัฒนาทำให้การเข้าถึงและบทบาทของ Cochrane Library มีความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญยิ่ง รวมทั้งความสำเร็จในการทำให้ Cochrane Library  อยู่ในกลุ่มวารสารที่มี ค่า Impact factor สูง 10 อันดับแรก”

สัญญาฉบับใหม่ประกอบด้วยโปรแกรมที่จะช่วยส่งเสริมให้คนทั่วโลกได้เข้าถึง ตระหนักรู้ และอิทธิพลของหลักฐาน Cochrane reviews ในการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตามหลักฐาน จะมีการการปรับปรุงการเข้าใช้งาน Cochrane Library ให้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร องค์กร Cochrane Collaboration และ Wiley จะทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มผลของการใช้หลักฐาน Cochrane reviews รวมถึงการพัฒนาผลผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองชุมชนทางคลินิกและไม่ใช่ทางคลินิกและเพื่อสร้างชื่อเสียงให้ Cochrane Collaboration เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะที่เป็นผู้ให้หลักฐานที่เป็นอิสระ เชื่อถือได้ และคุณภาพสูงสำหรับการตัดสินใจการดูแลสุขภาพ

มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกเคยเข้าไปดูเนื้อหา Cochrane reviews ผ่านระบบที่ต้องมีใบอนุญาตหรือการเข้าถึงฟรีผ่านโปรแกรมที่ให้กับประเทศที่มีรายได้ต่ำและปานกลาง ภายใต้สัญญาฉบับใหม่นี้ Cochrane reviews ทั้งหมดที่ตีพิมพ์ใน Cochrane Library ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2013 เป็นต้นไป จะเปิดใช้ได้ฟรีหลังจากที่ตีพิมพ์ไปแล้ว 12 เดือน

Dr. Andrew Robinson รองและกรรมการผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ Wiley กล่าวเพิ่มเติมว่า "เราเห็นว่าด้วยข้อตกลงใหม่นี้เป็นการกำหนดและเสริมสร้างความสัมพันธ์ขององค์กรทั้งสอง และเป้าหมายร่วมกันของพวกเราคือเพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจในการดูแลสุขภาพทั่วโลกสามารถเข้าใช้ทรัพยากรที่จำเป็นนี้ได้"

Dr. David Tovey หัวหน้าบรรณาธิการของ The Cochrane Library กล่าวว่า “โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่และการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พวกเรามุ่งหวังที่จะให้แน่ใจว่าผู้ใช้ทุกคนสามารถเข้าถึง หลักฐาน Cochrane reviews ได้ตลอดเวลาและทุกที่ และทุกอย่างที่ต้องการใช้  ในช่วง 20 ปีแรก Cochrane Collaboration มีผลกระทบอย่างสำคัญยิ่งต่อการดูแลสุขภาพ  ข้อตกลงนี้ช่วยให้ผลกระทบดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต "

ภาพถ่ายอยู่ใน JPEGs ไฟล์ และขอใช้ได้.
ลงนามในสัญญา:
Stephen M Smith ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร (ซ้าย) และ Mark Wilson  หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Cochrane Collaboration
คณะของ Cochrane และ Wiley:
ซ้าย-ขวา: Deborah Dixon (รองประธานและผู้อำนวยการสำนักพิมพ์วารสารการแพทย์ของ Wileyในยุโรป), Stephen Miron (รองประธานอาวุโสของ Wiley ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคนิค การแพทย์ และ ธุรกิจการศึกษา), Stephen M Smith (ประธานและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Wiley), Deborah Pentesco-Gilbert (ผู้อำนวยการบรรณาธิการสำนักพิมพ์ Wileyและผู้พิมพ์ The Cochrane Library), Mark Wilson (หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารของ Cochrane Collaboration), Dr. Andrew Robinson (รองประธานและกรรมการผู้จัดการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ Wiley) และ Dr. David Tovey(หัวหน้าบรรณาธิการ The Cochrane Library).


ติดต่อที่:
Lucie Binder (DE) + 49 761 203 97643
lbinder@cochrane.org

Jennifer Beal (UK) +44 (0) 1243 770633
Amy Molnar (US) +1 201-748-8844
sciencenewsroom@wiley.com

Pisake Lumbiganon and Malinee Laopaiboon, Thai Cochrane Network

Updated on: February 5, 2013, 15:32

Comments for improvement or correction are welcome.
Email: web@cochrane.org