You have landed on a page of the archived Cochrane Community website. This site is not being maintained or updated.

If you are looking for Cochrane Review evidence, please visit Cochrane’s evidence page.

If you are a Cochrane contributor looking for Community resources, please visit the new Cochrane Community website.

The Cochrane Collaboration og Wiley underskriver ny publiseringsavtale

“Denne nye avtalen styrker Cochrane-samarbeidets arbeid med å bidra til informerte beslutninger i helsetjenesten med høykvalitets forskningsdokumentasjon”, sa Mark Wilson, Administrerende Direktør i Cochrane-samarbeidet. ”Det markerer et betydelig fremskritt i å etablere finansiert, gratis, og fri tilgang til systematiske oversikter fra Cochrane for klinikere, forskere og pasienter rundt hele verden, gir store investeringer i teknologi og utvikling av nye produkter for å holde oss i forkant av utviklingen innen helseinformasjon, og støtter også våre organisatoriske ambisjoner om å fremme evidensbaserte helsetjenester i hele verden.”
Mark Wilson, 
Administrerende Direktør i Cochrane-samarbeidet

Oxford, UK og Hoboken, N.J., USA – 5. februar, 2013 - Cochrane-samarbeidet, den internasjonale nonprofit-organisasjonen som produserer systematiske oversikter av effekten av helsetiltak og den største databasen av randomiserte kontrollerte studier, og John Wiley & Sons, Inc., (NYSE:JWa, JWb), en global leverandør av innhold og arbeidsflytsløsninger i områdene vitenskapelig, teknisk, medisinsk og akademisk forskning, faglig utvikling, og undervisning, kunngjorde i dag at de har fornyet og redefinert sitt partnerskap for å publisere Cochrane-biblioteket fra februar 2013.

 Stephen M. Smith, Wiley’s President and Chief Executive Officer (left) and Mark Wilson, Chief Executive Officer of The Cochrane Collaboration“Denne nye avtalen styrker Cochrane-samarbeidets arbeid med å bidra til informerte beslutninger i helsetjenesten med høykvalitets forskningsdokumentasjon”, sa Mark Wilson, Administrerende Direktør i Cochrane-samarbeidet. ”Det markerer et betydelig fremskritt i å etablere finansiert, gratis, og fri tilgang til systematiske oversikter fra Cochrane for klinikere, forskere og pasienter rundt hele verden, gir store investeringer i teknologi og utvikling av nye produkter for å holde oss i forkant av utviklingen innen helseinformasjon, og støtter også våre organisatoriske ambisjoner om å fremme evidensbaserte helsetjenester i hele verden.”

“Cochrane-samarbeidets edle mål er nært sammenfallende med Wileys mål om å generere delt kunnskap og forståelse over hele verden og, siden partnerskapet startet for ti år siden, har vi sammen styrket rekkevidden og innflytelsen til Cochrane-biblioteket betraktelig, blant annet ved å oppnå en topp ti Impact Factor,” sa Stephen M. Smith, Wileys President og Administrerende Direktør.

Den nye kontrakten inneholder et program som skal styrke Cochranes internasjonale rekkevidde og innflytelse innen evidensbaserte helsetjenester og praksis. Tilgjengelighet for ikke-engelskspråklige brukere vil bli forbedret. Cochrane-samarbeidet og Wiley vil jobbe sammen for å øke effekten av Cochrane-innhold, blant annet gjennom utviklingen av nye produkter og tjenester for å bedre tjene kliniske og ikke-kliniske miljøer og å dyrke Cochrane-samarbeidets rykte som verdens fremste leverandør av uavhengig, pålitelig, høykvalitetsdokumentasjon for beslutningstagning i helsevesenet.

Mer enn halvparten av verdens befolkning har allerede ett-klikks-tilgang til Cochrane-innhold gjennom lisenser eller gratis tilgang takket være programmet for lav- og mellominntektsland. Under den nye kontrakten vil alle Cohranes systematiske oversikter publisert fra februar 2013 bli gjort tilgjengelig gjennom open access 12 måneder etter publikasjon i Cochrane-biblioteket.

“Vi ser på vår nye avtale som en omdefinering og styrking av vårt forhold” la Dr. Andrew Robinson, Wilieys Visepresident & Administrerende Direktør for Helsefag, til. ”Vårt felles mål er å forsikre at alle beslutningstakere innen helsetjenester over hele verden har tilgang til denne viktige ressurs.”

“Gjennom bruk av innovativ teknologi og investering i produktutvikling sikter vi på å forsikre oss om at alle brukere kan få tilgang på Cochrane-innhold når, hvor, og hvordan de måtte trenge det,” sa Dr. David Tovey, Sjefsredaktør i Cochrane-biblioteket. ”Cochrane-samarbeidet har hatt en betydelig innflytelse på helsevesenet i sine første 20 år. Denne avtalen vil ligge til grunn for enda større endringer i årene som kommer.”

Cochrane- og Wiley-laget: V-H: Deborah Dixon (Visepresident og Forlagssjef, Medisin, Europa for Wiley), Steven Miron (Senior Visepresident av Wileys Vitenskapelig, Teknisk, Medisinsk og Akademisk forretning), Stephen M. Smith (Wileys President og Administrerende Direktør), Deborah Pentesco-Gilbert (Redaksjonsdirektør for Wiley og utgiver av Cochrane-biblioteket), Mark Wilson (Administrerende Direktør av Cochrane-samarbeidet), Dr. Andrew Robinson (Wileys Visepresident og Administrerende Direktør for Helsefag) og Dr. David Tovey (Sjefsredaktør av Cochrane-biblioteket).
Signering av kontrakten: Stephen M. Smith, Wileys President og Administrerende Direktør (venstre) og Mark Wilson, Administrerende Direktør i Cochrane-samarbeidet.


Media Contacts:
Lucie Binder (DE) + 49 761 203 97643
lbinder@cochrane.org

Jennifer Beal (UK) +44 (0) 1243 770633
Amy Molnar (US) +1 201-748-8844
sciencenewsroom@wiley.com

Kjetil Olsen, Norwegian Branch of the Nordic Cochrane Centre, Norwegian Knowledge Centre for the Health Services

Updated on: February 5, 2013, 15:37

Comments for improvement or correction are welcome.
Email: web@cochrane.org